Possessió de Punxuat

Possessió de Punxuat

Altres llocs d’interès del municipi d’Algaida

 

Contacte

Adreça

Camí de Son Miquel Joan

Horari

Tots els dies

Historia

Punxuat és una Possessió del terme municipal d’Algaida. Antigament confrontava a tramuntana amb la Serra de Galdent; al sud, amb terres de la possessió de Galdent del terme de Llucmajor; a llevant, amb altres establiments i, a ponent, amb Son Canals. L’origen etimològic del topònim és desconegut i figura en el Llibre del Repartiment de Mallorca com a donació que el rei va fer als seus cavallers. Durant els segles XVI i XVII la possessió era propietat de la família dels Santacília i era una de les més importants de terme d’Algaida.

Hi ha diverses suposicions que situen a Punxuat l’existència d’un convent de frares dels cavallers de l’ordre de Sant Jordi d’Alfama, establerts a Mallorca poc abans de l’any 1300. Fins a l’any 1927 es van conservar restes d’un edifici de grans proporcions, adossat a la capella que, suposadament, devia formar part del convent. El conjunt estava protegit per una torre de defensa, edificada entre els segles XIII i XIV. El portal inferior que dóna entrada a la torre és d’estil gòtic i s’accedeix al terrat superior per una singular escala de caragol. L’actual capella de Punxuat sembla que va ser utilitzada, en desaparèixer el culte, com a celler i, recentment, per emmagatzemar palla. En la dècada del 1980 va ser restaurat. Destaca, també, un aljub de grans dimensions totalment excavat dins de la roca viva, té una cabuda de 400 tones d’aigua i està cobert per una volta.